preskoči na sadržaj

Tehnička škola Kutina

Login
Kutina sada

                                     

3D tvornica budućnosti

 

na društvenoj mreži facebook:

  

 

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Popravni 2017. godine
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Natječaji 2018./2019.
NATJEČAJ 3. prosinac 2018.
Željko Turkalj / datum: 3. 12. 2018. 09:42

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

(3. 12. 2018.  –  10. 12. 2018.)

NASTAVNIK GEOLOGIJE (m/ž)  - 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupno tjedno (2 sata nastave tjedno) do 30.6.2019. godine

Cjeloviti tekst natječaja pogledajte OVDJE!


[OPŠIRNIJE]Kutina, 15. studenoga 2018.
Željko Turkalj / datum: 16. 11. 2018. 10:30

Kutina, 15. studenoga 2018.

N A T J E Č A J

 

za  radno  mjesto

NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA U ZANIMANJIMA IZ PODRUČJA KEMIJE (m/ž)

 -  1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupno tjedno (6 sati nastave tjedno)

     do 30.6.2019. godine

Cjeloviti tekst natječaja pogledajte OVDJE


[OPŠIRNIJE]Natječaj 10. listopada 2018
Željko Turkalj / datum: 11. 10. 2018. 13:32

Kutina, 10. listopada 2018.

N A T J E Č A J

za  radna  mjesta

1.  NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA U ZANIMANJIMA IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE      (m/ž)  -  1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 33  sata ukupno tjedno (19 sati nastave tjedno)                                             

2. NASTAVNIK TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme do 31.8.2019.

3. NASTAVNIK FIZIKE (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme, 7,5  sati ukupno tjedno(4 sata nastave tjedno) do 30.6.2019.

4. SURADNIK U NASTAVI  U ZANIMANJIMA IZ PODRUČJA KEMIJE (m/ž)  - 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati ukupno tjedno (22 sata astave tjedno) do povratka radnice s bolovanja

Cjeloviti tekst natječaja nalazi se OVDJE


[OPŠIRNIJE]RSS


Natječaji 2016./2017.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Prezentacija ponude

Popis odabranih ponuda

Konačan odabir

 

Broj ponude

1- 2017

 

1.

Podatci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

Tehnička škola Kutina

Adresa:

Hrvatskih branitelja 6

Mjesto:

Kutina

Poštanski broj:

44320

 

2.

Korisnici usluge su učenici:

2.F, 2.E, 3.E,3.F, 3.A.

razreda

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

 1. Škola u prirodi

 

 1. Višednevna terenska nastava

 

 1. Školska ekskurzija

 

 1. Posjet

Sajam elektronike-„Productronica“-Munchen, Njemačka,

2 dana, 1 noćenje

 

4.

Odredište:

Označiti s X ili upisati ime države

 

 1. u Republici Hrvatskoj

 

 1. u inozemstvo

 Njemačka

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

16.11.

19.11.

2017.

 

(u predložena dva tjedna)

Datum  Mjesec

Datum   Mjesec

Godina

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

 1. Predviđeni broj učenika

59

s mogućnošću odstupanja za 4 učenika

 1. Predviđeni broj učitelja

8

 1. Očekivani broj gratis ponuda

4

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

Kutina

Usputna odredišta

-

Krajnji cilj putovanja

Munchen, Njemačka

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije s relacijama

 

 1. Autobus

X  Katni autobus

 1. Vlak

 

 1. Brod

 

 1. Zrakoplov

 

 1. Kombinirani prijevoz

 

 

9.

Smještaj

Označiti s X/upisati broj zvjezdica/dopisati

(moguće označiti više smještajnih kapaciteta)

 

 1. Hostel

X

 1. Hotel

 

 1. Pansion

 

 1. Drugo

 

 

10.

U cijenu ponude uračunati

Upisati traženo ili označiti s X

 

 1. Ulaznice za

Sajam elektronike, Tehnički muzej, BMW muzej

 1. Vodiča za razgled grada

X

 1. Sudjelovanje u radionicama

 

 1. Prehrana na bazi polupansiona

X ili noćenje s doručkom

 1. Prehrana na bazi punoga pansiona

 

 1. Ostalo

Po prijedlogu agencije

 1. Drugi zahtjevi

Bon 1 i Bon 2 (ne stariji od 30 dana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati

 

 1. Posljedica nesretnog slučaja/nezgode

X

 

 1. Zdravstveno osiguranje za inozemna putovanja

X

 

 1. Otkaza putovanja

X

 

 1. Osiguranja prtljage

X

 

 

Rok dostava ponude je dana:

15.8.2017.

do  12,00

sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana: 30.8.2017.

u 10,00

sati.

 

 

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.

b) Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

 

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 

2) Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

 

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

 

 • Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

MOLIMO DA CIJENA PUTOVANJA BUDE JASNO NAVEDENA U PONUDI. NAKNADNE IZMJENE CIJENE I OSTALIH UVJETA PONUDA NA PREZENTACIJI PRED RODITELJIMA KAO POSLJEDICU ĆE IMATI AUTOMATSKU ELIMINACIJU TAKVE PONUDE SUKLADNO PRAVILNIKU.

 


 

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

  K U T I N A

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt-skole.hr

tel/fax:  044 / 629-250; 629-251; 629-259

KLASA: 602-03/17-01-08

URBROJ: 2176-47-05/17-1

Kutina,  24. veljače 2017.

 

                  Temeljem članka  127. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 81. Statuta Tehničke škole Kutina, Školski odbor Tehničke škole Kutina, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.).

 

Ravnatelj škole se imenuje  na  5 godina.

 

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti  u  izvorniku  ili ovjerenoj preslici:

 

 • životopis,
 • domovnicu,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje  o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) od dana objave natječaja.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom, na adresu:  Tehnička škola Kutina,  Hrvatskih branitelja 6, 44 320 Kutina, s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati".

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                                              Predsjednik Školskog odbora  :

                                                                                                    Stjepan  Uroić, prof.

 

„VEČERNJI  LIST“   6.3.2017.

 


 

 

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

____________________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/17-01-01

URBROJ: 2176-57-01/17-2

Kutina, 10. veljače  2017.

 
              Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA  u ZANIMANJIMA  IZ  PODRUČJA STROJARSTVA (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme,  zamjena za radnicu

na  roditeljskom   dopustu, do povratka iste na rad                                                                                                                     

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

               stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

               školstvu

      

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                        s naznakom „za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

(13. 2. 2017.  –  20. 2. 2017.)

                                                                                                                             RAVNATELJ :

                                                                                                                        Ante Dževlan, prof.


 

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

___________________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/17-01-01

URBROJ: 2176-57-01/17-1

Kutina, 10. siječnja 2017.

 
              Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

SPREMAČICA (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme,  zamjena za radnicu

                                    na  bolovanju, do povratka iste na rad

Uvjeti:   sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi            

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis,dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

 

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

(11. 1. 2017.  –  18. 1. 2017.)

 

                                                                                                                             RAVNATELJ :

                                                                                                                        Ante Dževlan, prof.

 


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

_______________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/16-01-01

URBROJ: 2176-57-01/16-6

Kutina,  7. studenoga 2016.

 
Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  radna  mjesta

 

1. NASTAVNIK  STRUKOVNIH PREDMETA U ZANIMANJIMA  IZ PODRUČJA  

    ELEKTROTEHNIKE (m/ž)

1 izvršitelj,  neodređeno, puno radno vrijeme

 

2. NASTAVNIK  MATEMATIKE (m/ž)

1 izvršitelj,  neodređeno, nepuno

radno vrijeme,  10 sati  nastave tjedno

 

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

školstvu

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

 

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

s naznakom „za natječaj“

 

(8.11.2016.   -  15.11.2016.)

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

R A V N A T E LJ  :

Ante Dževlan, prof.

 

 


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA
K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18
tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259
e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr
____________________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/16-01-01
URBROJ: 2176-57-01/16-5
Kutina, 12. rujna 2016. 
              Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

N A T J E Č A J
za  radno  mjesto
NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA  u ZANIMANJIMA  IZ  PODRUČJA STROJARSTVA (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme,  zamjena za radnicu na  rodiljnom  dopustu, do povratka iste na rad

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem školstvu           

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije zaključivanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA
                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6
                                         s naznakom „za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

(13. 9. 2016.  –  20. 9. 2016.)

                                                                                                                

Natječaji 2016. godine

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

____________________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/16-01-01

URBROJ: 2176-57-01/16-4

Kutina,  8. travnja 2016.

 
              Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA  u ZANIMANJIMA  IZ  PODRUČJA STROJARSTVA (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme,  zamjena za radnicu

na bolovanju, do povratka iste na rad                                                

    Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

               stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

               školstvu

           

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

(9. 4. 2016.  –  16. 4. 2016.)

 

                                                   RAVNATELJ :

                                               Ante Dževlan, prof.

 


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

_______________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/16-01-01

URBROJ: 2176-57-01/16-3

Kutina,  4.  travnja 2016.

 
              Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

NASTAVNIK  BIOLOGIJE (m/ž)  -  1 izvršitelj,  neodređeno, nepuno

                                                       radno vrijeme,  13 sati  nastave tjedno                                                 

                                                                   

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem školstvu

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

5.4.2016.   -  12.4.2016.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

                                                                R A V N A T E LJ  :

                                                                Ante Dževlan, prof.


KLASA:  112-01/16-01-01

URBROJ: 2176-57-01/16-2

Kutina,  16. veljače 2016.

               Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

NASTAVNIK POLITIKE I GOSPODARSTVA i ETIKE (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, nepuno

radno vrijeme,  37 sati ukupno tjedno, do povratka  radnice s bolovanja                                                

    Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

               stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

               školstvu

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

(17.2.2016.  -  24.2.2016.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                                                                      R A V N A T E LJ  :

                                                                      Ante Dževlan, prof.


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

KLASA: 112-02/16-01-04

URBROJ: 2176-57-01/16-1

Kutina,  19. siječnja 2016.

 
Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj  školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, Kutina raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                                      

1.  NASTAVNIK HRVATSKOGA JEZIKA   (m/ž)

                                           - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme najduže do 12 mjeseci

                                             (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

                                                                                                             

Uvjeti:                                    

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi   (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 86/12; 94/13. i 152/14.).

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave  (20.1.2016. – 27.1.2016.)                                              

Uz prijavu na najtečaj kandidati su obvezni priložiti sljedeće:  životopis, diplomu odnosno dokaz o potrebnoj stručnoj spremi , domovnicu,  dokaz  o  tome  da  nemaju  radnog  iskustva , uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od  6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Prijave s dokazima o  ispunjavaju uvjeta dostaviti na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

(za stručno osposobljavanje)

 

Kutina,   19.  siječnja  2015.                                      

 

                                                                                                                           R  A V N A T E LJ :

                                                                                                                             Ante  Dževlan, prof.


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

__________________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/16-01-01

URBROJ: 2176-57-01/16-1

Kutina,  5. siječnja  2016. 
Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

RAČUNOVODSTVENI REFERENT (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme

                                                                do povratka radnice s bolovanja

 

Uvjeti:   srednja stručna sprema ekonomskog smjera, samostalan rad na računalu

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno

općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno člancima 105. i 106.

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.           

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

(7. 1. 2016.  – 14. 1. 2016.)

Natječaji 2015. godina

 

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

____________________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/15-01-01

URBROJ: 2176-57-01/15-6/2

Kutina,  9. prosinca  2015.

 
              Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

 

 

NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA  u ZANIMANJIMA  IZ  PODRUČJA STROJARSTVA (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme, do povratka

                                      radnice s bolovanja

                                                  

                                                                   

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

               stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

               školstvu

           

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

 

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

(10. 12. 2015.  –  17. 12. 2015.)

 


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

_______________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/15-01-01

URBROJ: 2176-57-01/15-6

Kutina,  9. studenoga  2015.

 
Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

 

 

NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA  u ZANIMANJIMA IZ PODRUČJA STROJARSTVA (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

 

Uvjeti:   sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

                 stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

                 školstvu

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

 

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                        TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                        44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                        s naznakom „za natječaj“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

(10. 11. 2015.  –  17. 11. 2015.)


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

K U T I N A

___________________________________________________________________________

       Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  

(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  

ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

NASTAVNIK  BIOLOGIJE (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme

                                                    13 sati nastave tjedno  do  31. 12. 2015.

                                                                   

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i 

               stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, 

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o 

spremi, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike. 

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije 

zaključivanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana 

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

(27. 8. 2015.  –  3. 9. 2015.)


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

 

KLASA:  112-01/15-01-01

URBROJ: 2176-57-01/15-4

Kutina,  21. kolovoza 2015.

 
Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

NASTAVNIK ENGLESKOGA JEZIKA(m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme

                                                                   do povratka radnice s rodiljnog dopusta

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

               stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

               školstvu     

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

(24. 8. 2015.  – 31. 8. 2015.)


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

________________________________________________________________________

KLASA: 112-01/15-01-01

URBROJ: 2176-57-01/15-2

Kutina,  7. svibnja 2015.

 
Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj  školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, Kutina raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  radna  mjesta

 

 

1. NASTAVNIK  FIZIKE (m/ž) -1 izvršitelj,  neodređeno, nepuno radno vrijeme 8 sati  nastave tjedno

2. NASTAVNIK LATINSKOGA JEZIKA (m/ž) -1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata

    nastave tjedno

3. SURADNIK U PRAKTIČNOJ NASTAVI  U ZANIMANJIMA IZ PODRUČJA  STROJARSTVA (m/ž)

     - 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme 23 sata nastave tjedno 

4. NASTAVNIK  BIOLOGIJE (m/ž)  - 1 izvršitelj,  određeno,  nepuno radno vrijeme 1 sat nastave

    tjedno  do  31. 8. 2015.                          

5. NASTAVNIK  STRUKOVNIH  PREDMETA  IZ  PODRUČJA  STROJARSTVA (m/ž)  -  1 izvršitelj,  

    određeno  nepuno radno vrijeme 1 sat  nastave tjedno  do  31. 8. 2015.                           

6. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE  U ZANIMANJIMA IZ PODRUČJA STROJARSTVA  (m/ž)

    - 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati nastave tjedno  do  31. 8. 2015.                          

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

            stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

            školstvu

           

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se

pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:  životopis, diplomu odnosno dokaz o

stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave

natječaja na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

s naznakom „za natječaj“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

(8. 5. 2015.  –  15. 5. 2015.)

 


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

K U T I N A


              Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja  u 2015. godini  

u   nadležnosti  Hrvatskog  zavoda  za  zapošljavanje  Tehnička  škola  Kutina,  

JAVNI  POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja 

nezaposlenih osoba u javnim radovima u okviru mjere

 „Radom za zajednicu i sebe“

RADNIK ZA JAVNE RADOVE (m/ž) u programu „Zeleni okoliš za bolje sutra“   -                                                     

Program javnog rada traje 3 ( tri ) mjeseca u punom radnom vremenu.

Na osobe zaposlene prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

primjenjuju se prava iz Ugovora s HZZ, te prava iz radnog odnosa sukladno 

odgovarajućim propisima.

Prijaviti se mogu svi koji ispunjavaju uvjete koje postavlja Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, a sve sukladno mjeri:  A. ”Radom za zajednicu i sebe”

Rok za podnošenje prijava:  8 dana od dana objave 

Uz  prijavu, podnositelji su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija 

(životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika,  uvjerenje o nekažnjavanju 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:  

TEHNIČKA  ŠKOLA KUTINA                                                                                          

44320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6 (za javne radove)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

(10.4.2015- - 17.4.2015.)


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6, p.p. 18

tel/fax: 044/629-250; 629-251; 629-259

e-mail: ured@ss-tehnicka-kt.skole.hr

__________________________________________________________________________________

KLASA:  112-01/15-01-01

 

URBROJ: 2176-57-01/15-2

Kutina,  27. ožujka  2015.

 

Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi  (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Kutina raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za  radno  mjesto

 

NASTAVNIK STRUKOVNO-TEORIJSKIH PREDMETA U PODRUČJU

STROJARSTVA (m/ž)  -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme

                        do povratka radnika s bolovanja

 

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o

               stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem

               školstvu

           

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju

se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj

spremi, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike.

 

Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije

zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana

objave natječaja na adresu :

                                         TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                         44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

                                         s naznakom „za natječaj“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

(28. 3. 2015.  –  4. 4. 2015.)


TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629-251;  629- 259 

objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                                   

1.  PROFESOR  TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE   (m/ž)

                                           - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme najduže do 12 mjeseci

                                              (stručno osposobljavanje bez zasnivanja raddnog odnosa)

Uvjeti:                                       

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi   (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 86/12; 94/13. i 152/14.). 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave  (20.2.2015. – 27.2.2015.)                                          

 

Uz prijavu na najtečaj kandidati su obvezni priložiti sljedeće:  životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (presliku) ,  dokaz  o  tome  da  nemaju  radnog  iskustva , uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od  6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju

u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijave s dokazima o  ispunjavaju uvjeta dostaviti na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

(za stručno osposobljavanje)

 

 

Kutina,   18. veljače  2015.                                     

 

 

                                                                                                                    R  A V N A T E LJ :

   

                                                                                                                   Ante  Dževlan, prof.

 


 

 

TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629-251;  629- 259

objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                                     

1.  PROFESOR   POVIJESTI   (m/ž)     - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme najduže do  12 mjeseci  (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

                       

Uvjeti:                                       

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi   (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 86/12; 94/13. i 152/14.).

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave  (21.1.2015. – 28.1.2015.)                                  

 

Uz prijavu na najtečaj kandidati su obvezni priložiti sljedeće:  životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (presliku) ,  dokaz  o  tome  da  nemaju  radnog  iskustva, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od  6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju

u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijave s dokazima o  ispunjavaju uvjeta dostaviti na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

(za stručno osposobljavanje)

 

Kutina,   20.  siječnja  2015.                                     

                                                                               R  A V N A T E LJ

                                                                           Ante  Dževlan, prof.


Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi

(NN br.  126/12. i 94/13.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Hrvatskih ranitelja 6, Kutina

objavljuje

 

 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

 

                                                                                        

1. PROFESOR NJEMAČKOGA JEZIKA (m/ž)  -  određeno,  nepuno radno vrijeme, 

                                                                    14 sati nastave tjedno, do povratka 

                                                                    radnika s rada u inozemstvu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i

              Pravilniku  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  

              u  srednjoj  školi.

 

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                               ( 28. 3. 2014.   do  4. 4. 2014.)

 

                                                                                                                                                                                                                          Prijave  s  dokumentacijom ( životopis,  domovnica-preslika, diploma - preslika,  dokaz

da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju

i obrazovanju  -  ne stariji od  6 mjeseci )   s  naznakom   „za natječaj“  slati na adresu :

 

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

Hrvatskih  branitelja 6, 44 320  KUTINA

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

 

 

Kutina,  27. 3. 2014.


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  KUTINA,Hrv.branitelja 6

e-mail: tehnicka-skola-kutina @sk.t-com.hr

telefon:  044/ 629-250;  629-251

 KLASA:  112-01/14-01-03

URBROJ: 2176-59-01/14-1/3

Kutina, 12. veljače 2014.

   

Temeljem objavljenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjetu  suradnik u nastavi iz područja u zanimanjima elektrotehnike, neodređeno, nepuno radno vrijeme, objavljujemo

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

 

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto  suradnik u nastavi iz područja u zanimanjima elektrotehnike, a sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.

 

II. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati :

 

1.     MIROSLAV  PATKO  iz  Garešnice,  Petra Krešimira  IV br.  4

2.     MATIJA  ŽIVKOVIĆ  iz  Donjeg Miholjca,  A. Kačića 31

              

III. Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će u četvrtak, 20. 2. 2014. s

     početkom   u  11 sati  u  prostoriji  Tehničke škole u Kutini, Hrvatskih branitelja 6.

 

Provjera znanja trajat će 45 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Ako se kandidati navedenog dana ne odazovu pozivu do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

Smatrat će se da je kandidat povukao prijavu i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznati, ili ne predoči osobnu iskaznicu.

 

Povjerenstvo će s kandidatima isti dan obaviti intervju.

 

Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi

(NN br.  126/12. i 94/13.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Hrvatskih ranitelja 6, Kutina

objavljuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

                                                                                   

1. PROFESOR  GEOGRAFIJE (m/ž)   -  određeno,  nepuno radno vrijeme, 

 (pola radnog vremena) do povratka radnice s bolovanja                                                                                                                                                                                                                                                         

              Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i

              Pravilniku  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  

              u  srednjoj  školi.

 Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                               ( 4. 2. 2014.   do  12. 2. 2014.)

 Prijave  s  dokumentacijom ( životopis,  domovnica-preslika, diploma - preslika,  dokaz

da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju

i obrazovanju  -  ne stariji od  6 mjeseci )   s  naznakom   „za natječaj“  slati na adresu :

 

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

Hrvatskih  branitelja 6, 44 320  KUTINA

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kutina,  4. 2. 2014.


Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi

(NN br.  126/12. i 94/13.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Hrvatskih ranitelja 6, Kutina

objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

                                                                                    

1.      SURADNIK U NASTAVI  IZ  PODRUČJA U

ZANIMANJIMA  ELEKTROTEHNIKE  (m/ž)    -   neodređeno, nepuno radno vrijeme, 

          33 sata ukupno tjedno, odnosno 28 sati nastave tjedno

                                                                                                                                                                                                                                                               

                           

Uvjeti:  - srednje obrazovanje  iz područja elektroenergetike i elektrostrojarstva

              i pedagoške  kompetencije

            - ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 Prethodna provjera znanja kandidata:

            -  provjera znanja i sposobnosti za obavaljanje poslova radnog mjesta 

               obavit će se  pisanim testiranjem i intervjuom

Rad se zasniva na neodređeno, nepuno radno vrijeme uz obvezni probni rok od

dva mjeseca.          

      

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                                ( 23. 1. 2014.   do  31.1.2014.)

 Prijave  s  dokumentacijom ( životopis,  domovnica-preslika, svjedodžba-preslika,  dokaz

da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju

i obrazovanju  -  ne stariji od  6 mjeseci )   s  naznakom   „za natječaj“  slati na adresu :

 

    TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

    Hrvatskih  branitelja 6, 44 320  KUTINA

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 Kutina,  22. 1. 2014.                                 


Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj školi

(NN br.  126/12. i 94/13.) TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA, Hrvatskih ranitelja 6, Kutina

objavljuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1.  SPREMAČICA (m/ž)    -  određeno puno radno vrijeme,

                                           do povratka radnice s  bolovanja

Uvjeti:   sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

         

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                               (2. 1.  2014.   do   10. 1. 2014.)

 

Prijave  s  dokumentacijom ( životopis,  domovnica-preslika, svjedodžba-preslika,  dokaz

da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju

i obrazovanju  -  ne stariji od  6 mjeseci )   s  naznakom   „za natječaj“  slati na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

Hrvatskih  branitelja 6, 44 320  KUTINA

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kutina,  2. 1. 2014. 


TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

r a s p i s u j e 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  POPUNU  RADNOG MJESTA

                                                                                     

1.  PROFESOR   ENGLESKOGA JEZIKA (m/ž)    -   1  izvršitelj, određeno puno radno vrijeme,  do povratka radnice s  bolovanja

Uvjeti:  

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi 

i   Pravilnikom  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju   nastavnika

u  srednjoj  školi.

          Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                               (24. 10.  2013.   do   31. 10. 2013.)

 

Rok stupanja na  rad :  po izboru

 Prijave s dokumentacijom (životopis, domovnica-preslika, diploma-preslika, dokaz da ne postoji

zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju –

ne stariji od 6 mjeseci) slati na adresu : TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                                           44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Kutina,  21. 10.  2013.  


                             

TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

objavljuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

                                                                                        

1.  PROFESOR   POVIJESTI   (m/ž)     - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme najduže  

                                                                 do  12 mjeseci  (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

               Uvjeti:  

       U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi   (NN br.  126/2012. – pročišćeni tekst)

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave

       Uz prijavu na najtečaj kandidati su obvezni priložiti sljedeće:  životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (presliku) ,  dokaz o tome da nemaju radnog iskustva (preslik radne knjižice), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od  6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave s dokazima o  ispunjavaju uvjeta dostaviti na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

(za stručno osposobljavanje)

 

Kutina,   22.  veljače  2013.                                     


TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina,  Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

r a s p i s u j e 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  POPUNU  RADNOG MJESTA

                                                                                        

1.  PROFESOR   STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU

     STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA (m/ž)        

      -    1  izvršitelj, određeno puno radno vrijeme,  do povratka radnice s  rodiljnog dopusta

Uvjeti:  

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi 

i   Pravilnikom  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju   nastavnika

u  srednjoj  školi.

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                               ( 5. 12.  2012.   do   12. 12. 2012.)

Rok stupanja na  rad : 

po izboru

Prijave s dokumentacijom (životopis, domovnica-preslika, diploma-preslika, dokaz da ne postoji

zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju –

ne stariji od 6 mjeseci) slati na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

 

Kutina,  4. 12.   2012.                                     


TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

r a s p i s u j e 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  POPUNU  RADNOG MJESTA

                                                                                        

1.  PROFESOR   NJEMAČKOGA JEZIKA  (m/ž)         

     -    1  izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme,

          14 sati nastave tjedno,  do povratka radnice s bolovanja

                                                                                      

 Uvjeti:  

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi 

i   Pravilnikom  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju   nastavnika  u  srednjoj  školi.

                                                                                                                                                                                                                                                

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                           (7. 11.  2012.  do  14. 11. 2012.)

Rok stupanja na  rad :  po izboru

Prijave s dokumentacijom (životopis, domovnica-preslika, diploma-preslika, dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju- ne stariji od 6 mjeseci) slati na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6


Kutina,  7. 11.   2012.                                     

TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

r a s p i s u j e 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  POPUNU  RADNIH MJESTA

                                                                                    

1.  NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE U OBRAZOVNOM SEKTORU

     STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA (m/ž)  

                                                                     -   1  izvršitelj, nedređeno puno radno vrijeme                                                                                          

                                                                                   

2.  PROFESOR STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU

     STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA (m/ž)  

                                                                    -   1  izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme,                          

                                                                 2  sata  nastave tjedno do 31.8.2013.

                                                                                                                                                                            

3.  PROFESOR   STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU

     ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (m/ž)  

                                                                        -   1  izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme,

                                                                   10,5  sati nastave tjedno do 31.8.2013.

 

4. PROFESOR  FIZIKE (m/ž)     -  1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme,

                                                                    8  sati nastave tjedno, do 31.8.2013.                                                        

                                                               

 5. PROFESOR  MATEMATIKE (m/ž)

                                                               -  1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme,

                                                                   6  sati nastave tjedno, do 31.8.2013.                                                        

6. PROFESOR  RAČUNALSTVA (m/ž)

                                                               -  1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme,

                                                                   1  sat nastave tjedno, do 31.8.2013.                                                        

                   

Uvjeti:  

                                     

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi 

i   Pravilnikom  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju   nastavnika  u  srednjoj  školi.                                                                                                                                                                                                                                           

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                           (26.10. 2012.  do  2. 11. 2012.)

Rok stupanja na  rad :  po izboru

Prijave s dokumentacijom (životopis, domovnica-preslika, diploma-preslika, dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju- ne stariji od 6 mjeseci) slati na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

 44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

Kutina,  26. 10.  2012.      


TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

r a s p i s u j e 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  POPUNU  RADNOG MJESTA

                                                                                     

1.  PROFESOR   STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU

     ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (m/ž)  

         -   2  izvršitelj, neodređeno puno radno vrijeme

2. PROFESOR  GEOGRAFIJE (m/ž)

         -  1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme,

             3 sata nastave tjedno, do povratka radnice s bolovanja

3. SPREMAČICA  (m/ž)               

          -  1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme do  povratka

             radnice  s bolovanja                                                                                                                                                                                                                        

                     

Uvjeti:                                      

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi 

i   Pravilnikom  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju   nastavnika  u  srednjoj  školi.

                                                                                                                                                                                                                                                

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                           (15.10. 2012.  do  22. 10. 2012.)

Rok stupanja na  rad :  po izboru

Prijave s dokumentacijom (životopis, domovnica-preslika, diploma-preslika, dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju- ne stariji od 6 mjeseci) slati na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

Kutina,  15. 10.  2012.   


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

44 320  K U T I N A

Hrvatskih branitelja 6

r a s p i s u j e

N  A  T  J  E  Č  A  J

za upis u programe srednjoškolskog obrazovanja

odraslih u školskoj godini  2012. / 2013.

a/   STJECANJE  SREDNJE  STRUČNE  SPREME   za  zanimanja :

OBRAĐIVAČ ODVAJANJEM ČESTICA

INDUSTRIJSKI  MEHANIČAR

ELEKTROMEHANIČARb/  PREKVALIFIKACIJE  za  zanimanja :

                    STROJARSKI TEHNIČAR

                    TEHNIČAR  ZA  PROCESNU  TEHNIKU

                    TEHNIČAR  ZA  ELEKTROSTROJARSTVO

                    KEMIJSKI  TEHNIČAR

 • OBRAĐIVAČ ODVAJANJEM ČESTICA

 • INDUSTRIJSKI MEHANIČAR

 • ELEKTROMEHANIČAR

Oblik nastave:  konzultativno – instruktivni

Prijavi za upis prilažu se:

 • svjedodžba 8. razreda odnosno prethodnog razreda

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu (za prekvalifikaciju)

 • rodni list

 • domovnica

Prijava za upis traje 8 dana od dana objave natječaja u  "VEČERNJEM LISTU".  Sve informacije na telefon:  044 / 629-251; 629-250.

 

 

                                         

                                                                                  VEČERNJI  LIST      24. RUJNA 2012.


TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

r a s p i s u j e 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  POPUNU  RADNOG MJESTA

                                                                                    

1.  PROFESOR   STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU

     ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (m/ž)  

                         -   1  izvršitelj, neodređeno puno radno vrijeme                                                                                                                                                                                                                             

                          Uvjeti:                                 

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi 

i   Pravilnikom  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju   nastavnika  u  srednjoj  školi.                                                                                                                                                                                                                                   

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                           (18. 9.  2012.  do  25. 9. 2012.)

Rok stupanja na  rad :  po izboru

Prijave s dokumentacijom (životopis, domovnica-preslika, diploma-preslika, dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju- ne stariji od 6 mjeseci) slati na adresu : TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                                                                                44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

Kutina,  18. 9.   2012.                                     


TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

 r a s p i s u j e 

 N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  POPUNU  RADNOG MJESTA

                                                                                        

1.  PROFESOR   POLITIKE  i  GOSPODARSTVA

     I PROFESOR ETIKE (m/ž)          -   1  izvršitelj, određeno puno radno vrijeme,  do povratka radnice s bolovanja

                                                                      

                                                                      

                        

Uvjeti:  

                                  

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi 

i   Pravilnikom  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju   nastavnika  u  srednjoj  školi.

                                                                                                                                                                                                                                            

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                           (10. 9.  2012.  do  17. 9. 2012.)

 

Rok stupanja na  rad :  po izboru

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, domovnica-preslika, diploma-preslika, dokaz da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju- ne stariji od 6 mjeseci) slati na adresu : TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                                                                                44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

 

 

Kutina,  10. 9.   2012.                                     


Na temelju članka 127. i 165. st. 1.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12. i 16/12.) i članka 86. Statuta Tehničke škole Kutina,  Školski odbor  Tehničke škole Kutina

 

 r a s p i s u j e   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Škole (m/ž)

 

Uvjeti:

 Za ravnatelja Škole može biti izabrana osoba koja:

 -   ima visoku stručnu spremu

-   ispunjava uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i 

    obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu

-         ima najmanje pet godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku :

-         životopis

-         diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-         domovnicu

-         dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja

-         dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama sukladno Zakonu o odgoju i

obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi

-         dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu (presliku radne knjižice).

-         uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije  od 6 mjeseci)

 

Ravnatelj  se  imenuje na  vrijeme  od   pet  godina.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  8 (osam) dana od objave natječaja na adresu: TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                           Hrvatskih branitelja 6, 44 320 Kutina

               s naznakom “Za najtečaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od  isteka roka za podnošenje prijave.

                       „VEČERNJI  LIST“  11.  TRAVNJA  2012.


TEHNIČKA  ŠKOLA  KUTINA

 44  320 Kutina

                 Hrvatskih branitelja 6

tel/fax:  044/629- 251;  629- 259

 r a s p i s u j e 

 
 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  POPUNU  RADNIH MJESTA

                                                                                        

1.  PROFESOR   STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM

     SEKTORU STROJARSTVO, BRODOGRADNJA  I

     METALURGIJA (m/ž)                 -   1  izvršitelj, određeno puno radno vrijeme, 

                                                                     do povratka radnice s bolovanja

 2. PROFESOR NJEMAČKOGA JEZIKA  (m/ž) 

                                                                 -  1 izvršitelj, određeno puno radno vrijeme,

                                                                     do povratka radnika s rada u inozemstvu

                                                                                      

                                                                      

                          

Uvjeti:   

                                     

U skladu sa  Zakonom o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj školi 

i   Pravilnikom  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju   nastavnika  u  srednjoj  školi.

                                                                                                                                                                                                                                                

Rok za podnošenje prijava :   8  dana od objave 

                                                           (21. 3.  2012.  do  28. 3. 2012.)

 

Rok stupanja na  rad :  po izboru

 

Prijave s dokumentacijom slati na adresu :   TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

                                                                                         44 320  KUTINA, Hrv. branitelja 6

 Kutina,  20. 3.   2012.   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju