preskoči na sadržaj

Tehnička škola Kutina

Login
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Kutina sada

 

 

Petrovo u Kutini - projekt "Instructions for living a life"

EKO-ŠKOLA: DIJAMANTNI STATUS

DAN PLANETA ZEMLJE

SVJETSKI DAN VODA 2021.

- VREDNOVANJE VODA 

ZELENA ŠKOLA

pogledajte izložbu i riješite kviz

ZELENA KEMIJA

27.06. Podignuta Zelena zastava

22.05. Međunarodni dan biološke raznolikosti

    

  Predavanje

"Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama"

 

                               

3D tvornica budućnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenički kutak

Nove vijesti EKO škole!


Nove vijesti školske knjižnice

Radno vrijeme: ponedjeljak - utorak  7.00-14.00

E-KNJIŽNICA TŠK

https://sites.google.com/view/e-knjiznica/home

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
 

 

1. Kreiraj strukturu trokut koja sadrži podatke o duljinama  stranica trokuta. Zatim napiši program u kojem se deklarira varijabla tipa trokut.

a) program od korisnika traži unos podataka i pohranjuje ih u deklariranu varijablu tipa trokut (uneseni brojevi moraju biti pozitivni ),
b) napiši funkciju koja provjerava jesu li uneseni brojevi zbilja brojevi stranica, te vrača 1 ako jesu, a 0 ako nisu.
c) Ako su uneseni brojevi u redu napiši funkciju koja ispisuje koliki je opseg  trokuta.
d) Ako su uneseni brojevi u redu napiši funkciju koja ispisuje kolika je površina trokuta.
e) Ako su uneseni brojevi u redu napiši funkciju koja vrača 1 ako je pravokutan, a 0 ako nije, te se u glavnom programu ispisuje:

Trokut s stranicama X.XX, X.XX, X.XX je pravokutan!
ili
Trokut nije pravokutan!

 #include <stdio.h>

#include <stdlib.h>
struct trokut
{
   float a, b, c;
};
 
int f(float x, float y, float z)
{
    if((x+y>z) && (x+z>y) && (y+z>x))
       return 1;
    else 
       return 0;  
}
 
void opseg(float x, float y, float z)
{
     printf("Opseg trokuta je: %.2f\n", x+y+z);
     return;
}
int main()
{
   struct trokut t;
   do
   {
          printf("Unesi stranicu a:");
          scanf("%f", &t.a);
          if(t.a<=0)
             printf("Krivi unos, duljina mora biti pozitivna!\n");
   }while(t.a<=0);
   do
   {
          printf("Unesi stranicu b:");
          scanf("%f", &t.b);
          if(t.b<=0)
             printf("Krivi unos, duljina mora biti pozitivna!\n");
   }while(t.b<=0);
   do
   {
          printf("Unesi stranicu c:");
          scanf("%f", &t.c);
          if(t.c<=0)
             printf("Krivi unos, duljina mora biti pozitivna!\n");
   }while(t.c<=0);
   if(f(t.a, t.b, t.c)==1)
   {
       opseg(t.a, t.b, t.c);
   }
   else
       printf("Podaci ne odgovaraju trokutu!!!!");
getch();
 
}
 

 

Računalstvo 3.E

 

 

Računalstvo 11.03.2013.
 
1. Napišite funkciju koja će za zadanu duljinu stranice jednakostraničnog trokuta izračunati i ispisati visinu, te izračunati i vratiti površinu tog trokuta. U glavnom programu učitati duljinu stranice trokuta, pozvati funkciju i ispisati površinu trokuta.
 
2. Bakterije se razmnožavaju dijeljenjem na dvije svaki sat. Napisati funkciju koja će za zadane vrijednosti početnog broja bakterija b0 i broja sati n izračunati ukupan broj bakterija i ispisati broj bakterija za svaki sat do uključivo n sati. U glavnom programu učitati početni broj bakterija i broj sati, pozvati funkciju koja ispisuje broj bakterija svakog sata, te u glavnom programu ispisati izračunatu vrijednost za broj bakterija nakon n sati.
 
3. Određeni proizvodi poskupili su p%. Napisati funkciju koja će čitati staru cijenu i ispisivati novu sve dok se ne učita nula za staru cijenu. U glavnom programu učitati parametar p i pozvati funkciju.
 
4. Napisati funkciju koja će za zadani realni broj vratiti njegov n-ti korijen. U glavnom programu učitati realan broj i koji se korijen misli računati, pozvati funkciju, te ispisati vrijednost n-tog korijena.
 
5. Napisati potprogram koji će za zadani jednoznamenkasti ispisati taj broj slovima (za zadani broj 1 ispisati 'jedan'). U glavnom programu učitavati jednoznamenkaste prirodne brojeve te pozivati potprogram. Izvođenje prekinuti kada se utipka broj koji nije jednoznamenkast.
 
6. Napisati funkciju koja za kvadratnu jednadžbu računa zbroj rješenja. Ako su rješenja jednadžbe imaginarni brojevi, funkcija treba vratiti 0. U glavnom program učitajte koeficijente kvadratne jednadžbe, te na zaslon ispišite koeficijente i zbroj rješenja kvadratne jednadžbe.
 

Računalstvo 04.03.2013.

 

 1. Napiši funkciju o_programu koja ispisuje na ekran ime programa, verziju i ime autora.
  Napiši glavni program iz koga pozivamo funkciju.
   
 2. Napiši funkciju unosrbroja koja omogućava unos realnog broja i vraća ga glavnom programu. U glavnom programu pozovi funkciju i ispiši vrijednost koju smo dobili iz funkcije. (ispis: U funkciji ste unesli: ???.??)
   
 3. Napiši funkciju ispis_cb koja prima jedan cijeli broj i ispisuje ga zaslon monitora
  (ispis: broj je: ?)
  U glavnom programu unesi broj s tipkovnice i pozovi funkciju.
   
 4.  Napiši funkciju koja prima jedan cijeli i dva realna broja, zbroji ih i vrati rezultat u glavni program. U glavnom programu unesi tri broja, pozovi funkciju i ispiši rezultat
  (izlaz: Zbroj unesenih brojeva iznosi: ????.???)
   
 5. Napiši funkciju predznak koja prima realan broj a vraća 1 ako je pozitivan, 0 ako je nula i -1 ako je negativan. U glavnom programu učitaj realan broj i ispiši vrijednost koju je funkcija vratila (samo broj u novi red).
   
 6. Napiši funkciju veci koja ispisuje na zaslon monitora veći od dva cijela broja. U glavnom programu unesi brojeve i pozovi funkciju.
   
 7. Napiši funkciju veci koja vraća veći od dva realna broja. U glavnom programu unesi brojeve, pozovi funkciju i ispiši (ispis: Od unesenih brojeva ? i ? veći je  ?).

 

Domaća zadaća:

 1. Napiši funkciju u unoscbroja koja omogućava unos cijelog broja i vraća ga glavnom programu. U glavnom programu pozovi funkciju i ispiši vrijednost koju smo dobili iz funkcije. (ispis: U funkciji ste unesli broj: ?)
   
 2. Napiši funkciju ispis_rb koja prima jedan realan broj i ispisuje ga zaslon monitora
  (ispis: broj je: ?)
  U glavnom programu unesi broj s tipkovnice i pozovi funkciju.
   
 3. Napiši funkciju koja prima tri cijela i jedan realan broj, zbroji ih i vrati rezultat u glavni program. U glavnom programu unesi četiri broja, pozovi funkciju i ispiši rezultat
  (izlaz: Zbroj unesenih brojeva iznosi: ????.???)

 

 

LOTO 7 od 39

 

#include
#include
#include

int main(int argc, char *argv[])
{ srand(time(NULL));
  int x,a[7],i=0,j,flag;
  do{ 
      x=rand()%39+1;
      flag=0;
      for(j=0;j           if(x==a[j])
               flag=1;
      if(flag==0)
      {     a[i]=x;
            i++;    }
}while(i<7);

 for(i=0;i<7;i++)
     printf("\n%d",a[i]);    

 for(i=0;i<6;i++)
    for(j=i;j<7;j++)   
         if(a[i]>a[j])
         {  x=a[i];
            a[i]=a[j];
             a[j]=x;}

  printf("\n\nsortirano");

  for(i=0;i<7;i++)
     printf("\n%d",a[i]);  

  getch();
}

drugi način

 

#include
#include
#include
int main(int argc, char *argv[])
{ srand(time(NULL));
  int x,a[40],i;
  for(i=0;i<40;i++)
       a[i]=0;
  i=0;
  do{  
      x=rand()%39+1;
      if(a[x]==0) 
      {    a[x]=1;
           i++; }   
}while(i<7);
 for(i=0;i<40;i++)
     if (a[i]==1) printf("\n%d",i);
    
  getch();
}

1. Treba unijeti članove niza 12,18,24,30, 36,42 pa ih ispisati.

Ispis treba izgledati ovako:

 A[0]=12   A[1]=18   A[2]=24   A[3]=30   A[4]=36   A[5]=42.

Vježba:

Napisati tri programa. Sa inicijalizacijom prilikom deklaracije, inicijalizacijom u for petlji i inicijalizacijom pomoću tipkovnice.

Inicijalizacija prilikom deklaracije:

int main(int argc, char *argv[])

{

  int a[6]={12, 18, 24, 30, 36, 42};
  int i;
  for(i=0;i<6;i++)
  printf("a[%d]=%d\t", i, a[i]);
  getch();
  return 0;
}
 
Inicijalizacija u for petlji:
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  int a[6];
  int i;
  for(i=0;i<6;i++) 
    a[i]=(i+2)*6; /* ili a[i]=6*i+12; */
  for(i=0;i<6;i++)
    printf("a[%d]=%d\t", i, a[i]);
  getch();
  return 0;
}
 
Inicijalizacija pomoću unosa:
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  int a[6];
  int i;
  for(i=0;i<6;i++) 
    {
       printf("Unesi a[%d]:", i);
       scanf("%d", &a[i]);
    }
  for(i=0;i<6;i++)
    printf("a[%d]=%d\t", i, a[i]);
  getch();
  return 0;
}
 

2. Napiši program koji unosi 8 realnih brojeva u niz, ispisuje niz i ispisuje niz u obrnutom redosljedu. Ispis pomoću tablice.

 

int main(int argc, char *argv[])
{
  float niz[8];
  int i;
  for(i=0;i<8;i++) 
    {
       printf("Unesi niz[%d]:", i);
       scanf("%f", &niz[i]);
    }
  for(i=0;i<8;i++)
    printf("%.2f\t", niz[i]);
  printf("\n");
  for(i=7;i>=0;i--)
    printf("%.2f\t", niz[i]);   
  getch();
  return 0;
}

3. Napiši program koji omogučava unos 10 cijelih brojeva u niz, ispisuje ga i ispisuje  sumu elemenata niza.

 

int main(int argc, char *argv[])
{
    int x[10], i, sum=0;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
      printf("Unesi x[%d]=", i);
      scanf("%d", &x[i]);
    }
    for(i=0;i<10;i++)
      printf("%d\t", x[i]);
    for(i=0;i<10;i++)
      sum=sum+x[i]; 
    /* sum=x[0]+x[1]+...+x[9]; */
    printf("\nSuma iznosi: %d", sum);
  getch();
  return 0;
}

12.11.2012

4. Program treba omogućiti unos n članova niza (n<=1000):

a) Ispisati niz
b) Sumu
c) Prosjek

d) Broj elemenata manjih od prosjeka
e) Indekse pozitivnih elemenata
f) Minimalni

g) Sumu elemenata večih od prosjeka
 

 

int main(int argc, char *argv[])
{ int a[1000],n,i,s=0,b=0,s2=0,min;
  float p;
  printf("unesite broj clanova: ");
  scanf("%d",&n);
 
  for(i=0;i<=n-1;i++)
  { printf("unesite a[%d]\t",i); 
    scanf("%d",&a[i]);
  }
 
  for(i=0;i<=n-1;i++)
    s=s+a[i];
                      
  printf("suma je: %d\n",s);     
  
  for(i=0;i<=n-1;i++)
     printf("%d\t",a[i]);
 
  p=s*1./n;
  printf("\nprosjek je: %.1f",p);
  
  for(i=0;i<=n-1;i++)
      if(a[i]
 
  printf("\nbroj manjih od prosjeka je: %d",b);
  printf("\nindeksi pozitivni elemenata su: ");
  
  for(i=0;i<=n-1;i++)
     if(a[i]>0)   printf("\t%d",i);
  min=a[0];
  for(i=0;i<=n-1;i++)
     if(a[i]
  printf("\nnajmanji element je: %d",min);
    
  for(i=0;i<=n-1;i++)
     if(a[i]>p)         s2=s2+a[i];
  printf("\nsuma brojeva vecih od prosjeka je: %d",s2);
                   
    getch();
}

Odrediti najveći, najmanji, prosjek, broj pozitivnih, broj negativnih.

Napraviti kontrolu unesenog broja.

 

 

5. Napisati program koji upisuje dva niza s 5 realnih brojeva pomoću tipkovnice.

Program radi novi niz od 5 elemenata u kojem se nalaze zbrojevi pojedinih članova niza.

 

int main()
{
    float a[5], b[5], c[5];
    int i;
    printf("Prvi niz!\n");
    for(i=0;i<5;i++)
    {
       printf("Unesi a[%d]=", i);
       scanf("%f", &a[i]);
    }
    printf("\nDrugi niz!\n");
    for(i=0;i<5;i++)
    {
       printf("Unesi b[%d]=", i);
       scanf("%f", &b[i]);
    }
    printf("\nRezultat\n");
    for(i=0;i<5;i++)
    {
       c[i]=a[i]+b[i];
    }
    for(i=0;i<5;i++)
    {
       printf("c[%d]=%.2f\n", i, c[i]);
    }
    getch();
}

 

Selection sort

 

int main()
{
    int a[1000], i, j, pom, n;
    printf("Unesi broj elemenata");
    scanf("%d", &n);
    for(i=0;i
    {
       printf("Unesi a[%d]", i);
       scanf("%d", &a[i]);
    }
    for(i=0;i
       for(j=i+1;j
       {
          if(a[i]>a[j])
          {
             pom=a[i];
             a[i]=a[j];
             a[j]=pom;
          }
       }
       
    for(i=0;i
    printf("%d   ", a[i]);
                        
    getch();
}

 


Domaća zadaća 12.11.2012.

 1. Kreiraj niz od 15 cijelih brojeva i pridruži elementima vrijednosti potencija broja 2. Ispiši niz.
 2. Napiši program koji unosi 10 realnih članova niza, ispisuje niz i ispisuje broj pozitivnih članova.

Domaća zadaća 19.11.2012.

 1. Kreiraj dva niza od 7 cijelih brojeva. Unesi vrijednosti prvog niza s tipkovnice, a elementi drugog niza su apsolutne vrijednosti prvog.
  Ispis u obliku tablice.
   
 2. Kreiraj tri niza od 11 realnih brojeva. Prva dva unesi s tipkovnice, a u treći stavi veći element od prva dva niza sa istim indeksom. Ispis u obliku tablice.

 
preskoči na navigaciju